dierenstichtinghopeambi

ANBI

Dierenstichting Hope staat bij de belastingdienst geregistreerd als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) Iedere bijdrage komt volledig ten goede aan Dierenstichting Hope. Daarnaast heeft het schenken aan een instelling met een ANBI-status zekere belastingvoordelen.

Statutaire naam: Dierenstichting Hope
KvK: 14104627
BTW : NL819769563B01
RSIN / Fiscaal Nummer: 819769563
IBAN: NL58ABNA0605020817

Contactgegevens
Dierenstichting Hope
Italielaan 85
6414 TM Heerlen
T: 06-38472348 / 0648515826
E: info@dierenstichtinghope.nl

Doelstelling en Beleidsplan

Wij van Dierenstichting Hope hebben een breed beleidsplan zo zetten wij ons in voor zowel dier en mens! Dit doen we om de band van mens en dier op te bouwen, tevens ook het op bouwen van zelfstandigheid van de verzorging. wij vangen dieren op die mishandeld verwaarloosd en/of in de steek gelaten zijn.

Dit doen wij met een warm hart puur om deze dieren een nieuwe mooie tweede kans te geven. Daarnaast proberen wij ook actief te zijn in het onderwijs, zo geven wij voorlichten op scholen om kinderen zowel de jeugd er bewust van te maken wat voor een verantwoordelijkheid men moet hebben als er een dier aangeschaft word. Ook willen we hierdoor bereiken dat er sneller duidelijker word of de verzorging van een dier wel kan worden voldaan. Ook is ons netwerk met andere dierenorganisaties zeer groot.

Zo proberen wij onderling toch altijd het beste te regelen voor een dier in nood. En vooral als wij de mogelijkheden niet hebben om dit dier op lange termijn te verzorgen. (denkend aan niet de vergunning of materiaal hebben voor bepaalde diersoorten) Wij houden onze organisatie draaiend met dag bestedingen en vrijwilligers die vanuit de gemeentes vrijwilligerswerk moeten doen. Wij proberen uiteindelijk dan ook naar zelfstandigheid te werken. Dit komt allemaal ten goede van de dieren.

Tevens proberen wij ook een steentje bij te dragen aan het milieu. Zo halen wij oudijzer op, maar ook verzamelen wij kleding. Dit om de uitgaven van onze organisatie deels te kunnen bekostigen. In onze omgeving merken wij dat dit al een hele goede stap is naar een goed milieu.

Bestuurders

Het bestuur bestuurt de stichting en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de (dagelijkse) leiding en de organisatie en uitvoering van de activiteiten van de stichting in overeenstemming met het doel van de stichting. De samenstelling van het bestuur per oktober 2020:

  • Wim Smits (voorzitter)
  • Petra Smits (penningmeester)
  • Samira Smits (secretaris)
  • Johnny Erens (algemeen)
  • Anjo Hollander (algemeen)
  • Jacquelina Leijten (algemeen)
  • Patrick Smeets (algemeen)

Beloningsbeleid

Het bestuur geniet geen beloning voor haar werkzaamheden. Zij heeft wel recht op vergoeding van de door haar in uitoefening van functie gemaakte kosten.

Zodra er actuele jaarverslagen beschikbaar zijn, worden deze hieronder gepubliceerd